“VENEZIA – NEW YORK Via Torshalla” – SVEZIA – 2000